Gemeente en Stichting Vincentius gaan intensief samenwerken

Gemeente Bergen stelt aan Stichting Vincentius Bergen een aanvullende subsidie van
€ 50.000 ter beschikking. Dit geld gebruikt de stichting om gezinnen in de gemeente Bergen, die vanwege onvoorziene kosten in geldproblemen komen, te helpen. Het nieuwe Sociaal Noodfonds is er voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke regelingen, omdat ze bijvoorbeeld een te hoog inkomen hebben.

Samenwerking met Stichting Vincentius Bergen

Gemeenten mogen geen uitkeringen geven in kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, energie, voeding en kleding aan gezinnen met een inkomen boven de geldende bijstandsnorm. Daarom hebben Gemeente Bergen en Stichting Vincentius Bergen besloten om hiervoor een noodfonds op te richten.

Stichting Vincentius Bergen krijgt een aanvullende subsidie van maximaal € 50.000. De stichting gebruikt dit geld om gezinnen die vanwege onverwachte kosten in geldproblemen komen, hulp op maat te bieden. “Al tientallen jaren helpt Stichting Vincentius Bergen onze dorpsgenoten in alle kernen van de gemeente Bergen, die buiten hun schuld in de knel komen. We zijn blij dat de gemeente ons het vertrouwen geeft om samen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van dit moment”, zegt Pierre Rutten namens de stichting.

Asielzoekers op bezoek in het OCB

In het OCB komen mensen met elkaar in contact. De achterliggende gedachte is: bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van de gemeenschap.

Op woensdag 11 januari konden wij in het OCB kennis maken met 24 tijdelijke inwoners van onze gemeente. Met een groep van 42 verblijven zij op de crisisnoodopvang die is ingericht op het terrein van het voormalige buitenzwembad. De voormiddag stond in het teken van schilderen. Iedereen moest een beroep op zijn/haar creativiteit doen en zoals op bijgaande foto is vastgelegd kunnen wij van een geslaagde activiteit spreken. Vanuit het OCB konden wij hun even mee laten beleven dat je “In Bergen nooit alleen bent” .

Blije gezichten uit o.a. Colombia, Iran, Turkije, e.a. nationaliteiten.

Emile Roemer zet Bergen opnieuw op de provinciale kaart.

Is Bergen dan een onbekende in Maastricht?

Zeer zeker niet. Denk maar eens aan alle uitzendingen tijdens de overstromingen van de Maas. Of nog erger de IRA aanslag op 1 mei 1988 en ruim een jaar later het neerstorten van een Tornado-straaljager van de Britse luchtmacht RAF. Dit soort gebeurtenissen haalt dan direct de landelijke pers.

Woensdag 14 december 2022 stond in het teken van een bezoek van de Gouverneur van Limburg aan de gemeente Bergen. Emile Roemer werd op 21 oktober 2021 benoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Limburg en ging nadien op pad om elke gemeente in Limburg persoonlijk te bezoeken.

Tijdens het bezoek aan Bergen mocht hij kennismaken met het vele vrijwilligerswerk in en rondom Bergen. Achtereenvolgens werden het Ontmoetings Centrum Bergen, de Buurtbus Bergen, de Stichting Vincentius en de Stichting Welzijnsbevordering in het kort gepresenteerd. De Gouverneur bedankte in zijn slotwoord Jan van Lin, Chantal de Rijk en Pierre Rutten voor de interessante uiteenzetting van het vrijwilligerswerk. Hij was echt onder de indruk geraakt.

Wat heet onder de indruk geraakt?

Tijdens de receptie op 2 januari 2023 benadrukte de Gouverneur in zijn Nieuwjaarstoespraak ten overstaan van ruim 400 genodigden de samenleving, die nog echt weet wat samenleven is. Hij noemde o.a. het voorbeeld in Bergen: waar een grote groep vrijwilligers zorgt dat mensen niet vereenzamen, maar mee kunnen doen in het sociale leven.

Een mooier compliment kunnen wij natuurlijk niet krijgen. Vanaf nu staan wij in Limburg ook op de sociale kaart.

Wie wil er nu in de kou zitten? Niemand toch !

Hoever kan de thermostaat nog omlaag?

Bergen voor Bergen

De overheid gaat de pijn van een hoge energierekening voor de Nederlandse huishoudens verzachten. Elk huishouden ontvangt voor november en december een vast korting op de energierekening van 190 euro per maand.

Deze compensatie wordt verrekend via de energieleveranciers. Dat heeft het kabinet op 4 oktober bekendgemaakt. Deze korting is er ook voor de huishoudens die het niet echt nodig hebben. Sommige vinden het zelfs onprettig om een bonus te krijgen terwijl anderen in de schulden terecht (dreigen te) komen omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Dit is makkelijk op te lossen! Doneer het bedrag aan de Stichting Vincentius Bergen. Het bestuur zorgt er persoonlijk voor dat uw geld bij de mede dorpsgenoten terecht komt die het heel erg hard nodig hebben.

Maak uw bedrag over op het rekeningnummer van de Stichting Vincentius Bergen: NL81Rabo0166225169

Juist in deze tijd kunnen wij laten zien dat wij schouder aan schouder staan. Laten wij, hier in Bergen, het ‘oude’ Noaberschap maar in ere herstellen.

Proteion Schoon spreekt haar waardering uit.

Dinsdag 4 oktober werd de Stichting Welzijnsbevordering Bergen blij verrast.

penningmeester Ton Roodbeen mocht een check in ontvangst nemen.

Proteion Schoon viert haar 15-jarig jubileum en relatiemanager Leon Doorenbosch mocht vanwege dit heuglijke feit aan vijftien organisaties een check van € 100,– overhandigen. Deze geste werd door de aanwezige gasten in het OCB met een hartelijk applaus begroet.

Een medewerker uit het team Gennep heeft het management geattendeerd op het vele werk dat de SWB in de gemeente Bergen verzet.

Zaterdagactiviteiten blijken een schot in de roos.

Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers kun je op de zaterdagen met de Buurtbus op stap.     De planning is zo opgezet dat elk van de 5 dorpen om beurten een uitstapje kan regelen.  Zaterdag 16  juli was gereserveerd voor bewoners uit Bergen.

Elke keer wordt van te voren de afweging gemaakt wat m.b.t. de mobiliteit van de gasten haalbaar is.

Dat kan de ene keer een bezoek aan een museum zijn en de andere keer een ontbijtsessie of en lunch. Dit keer was de keuze was gevallen op het pannenkoek restaurant De Bosrand in Arcen. Vrijwilliger Frans ging met 8 gasten op stap en gastheer Pierre zorgde ervoor dat de beide echtgenotes ook mee konden.

Onder zomerse temperaturen konden Annie-Els-Ineke-Jan-Leen-Mia-Mientje-Sonja op het terras onder de luifel genieten van de niet alle daagse pannenkoeken.

Wat een variatie en wat een keuzemogelijkheden. Voor ieder wat wils. Maar dat was nog niet alles. Als nagerecht werd er nog gesmuld van een ijsje. Groot en klein stond er op de kaart. Er werd aan de tafels volop gebabbeld en de conclusie was dan ook dat dit uitstapje voor herhaling vatbaar is.

Eenmalige ENERGIETOESLAG voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een eenmalige energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,- per huishouden, als tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.

Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede.  Door de stijgende energieprijzen kunnen zij hun energierekening (bijna) niet betalen.   De overheid stelt een eenmalige energietoeslag beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.

Neem contact op met de gemeente !

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag van € 800,- vanzelf op uw rekening gestort. Heeft u een laag inkomen, maar geen uitkering van de gemeente? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.  Kijk op www.bergen.nl/energietoeslag  of u voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan kunt u op die pagina meteen het aanvraagformulier downloaden. Ook vindt u hier meer informatie over de bewijsstukken die u aan uw aanvraag moet toevoegen.

Naast de landelijke energietoeslag heeft Gemeente Bergen andere regelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op  https://www.bergen.nl/inkomensondersteuning  of neem contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Heeft u recht op de eenmalige energietoeslag? Of komt u in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling? Kunt u besparen op uw energierekening door over te stappen?    De adviseurs van de VoorzieningenWijzer helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/voorzieningenwijzer.

Stichting Vincentius Bergen vraagt om hulp………..

De humanitaire ramp komt met rasse schreden ineens heel dichtbij. De mensen uit de Oekraïne worden in een oorlog met de Russen meegetrokken en gaan massaal op de vlucht.

Herinneringen komen naar boven bij de mensen die in 1945 ook dit gebied moesten verlaten en als evacué naar de Achterhoek of zelfs Groningen moesten lopen.

In het hart van de Maasduinen hebben wij een hart voor de vluchtelingen.

Vanuit de 25 veiligheidsregio’s krijgen de gemeenten opdracht om vluchtelingen onderdak te bieden. Zo ook onze gemeente. Naar schatting komen er enkele honderdtallen onze kant op.

De Stichting Vincentius Bergen heeft haar rekeningnummer geopend voor donaties en giften t.b.v. de vluchtelingen die in de gemeente Bergen worden ondergebracht. Deze mensen hebben alles maar dan ook alles achter zich gelaten en bezitten alleen de kleding die ze aan hebben. Er moet dus heel veel worden geregeld voor deze groep mensen.

Laat uw hart spreken en maak uw gift over op: NL81Rabo 01662 25 169 t.n.v. Stichting Vincentius Bergen onder vermelding van Oekraïne. Wij zorgen er voor dat de giften bij deze groep mensen terecht komt.

Berge, doar vuul ik mèj thuus

Wil je worden opgenomen bij de garde van Ald Prinsen dan krijg je bij de Erdmennekes wel een opdracht mee. Elke aftredende prins moet met een ludieke actie op de proppen komen.

Dit was Prins Mark III en Kevin wel toevertrouwd. Mark had zijn zinnen gezet op het ontwerpen van een heuse speld. Helaas kon die door de coronapandemie maar moeilijk aan de man worden gebracht. De verkoopopbrengst was voor de Buurtbus bestemd.

Wat velen niet weten is dat het logo van de Buurtbus ook van de tekentafel van Mark komt. En niet alleen het logo, maar ook de prachtige flyer en rittenkaart heeft de handtekening van prins Mark. Onze inmiddels ex-prins voelt zich dan ook nauw verbonden met de Stichting Buurtbus Bergen.

Op zondag 27 februari 2022 kon prins Mark de verkoopopbrengst eindelijk bekend maken en de cheque overhandigen aan Jan van Lin en Pierre Duijf. Deze twee enthousiaste vrijwilligers hebben het prinsenpaar namens alle vrijwilligers en alle passagiers van de Buurtbus hartelijk bedankt voor hun geste.