Wie wil er nu in de kou zitten? Niemand toch !

Hoever kan de thermostaat nog omlaag?

Bergen voor Bergen

De overheid gaat de pijn van een hoge energierekening voor de Nederlandse huishoudens verzachten. Elk huishouden ontvangt voor november en december een vast korting op de energierekening van 190 euro per maand.

Deze compensatie wordt verrekend via de energieleveranciers. Dat heeft het kabinet op 4 oktober bekendgemaakt. Deze korting is er ook voor de huishoudens die het niet echt nodig hebben. Sommige vinden het zelfs onprettig om een bonus te krijgen terwijl anderen in de schulden terecht (dreigen te) komen omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Dit is makkelijk op te lossen! Doneer het bedrag aan de Stichting Vincentius Bergen. Het bestuur zorgt er persoonlijk voor dat uw geld bij de mede dorpsgenoten terecht komt die het heel erg hard nodig hebben.

Maak uw bedrag over op het rekeningnummer van de Stichting Vincentius Bergen: NL81Rabo0166225169

Juist in deze tijd kunnen wij laten zien dat wij schouder aan schouder staan. Laten wij, hier in Bergen, het ‘oude’ Noaberschap maar in ere herstellen.

Proteion Schoon spreekt haar waardering uit.

Dinsdag 4 oktober werd de Stichting Welzijnsbevordering Bergen blij verrast.

penningmeester Ton Roodbeen mocht een check in ontvangst nemen.

Proteion Schoon viert haar 15-jarig jubileum en relatiemanager Leon Doorenbosch mocht vanwege dit heuglijke feit aan vijftien organisaties een check van € 100,– overhandigen. Deze geste werd door de aanwezige gasten in het OCB met een hartelijk applaus begroet.

Een medewerker uit het team Gennep heeft het management geattendeerd op het vele werk dat de SWB in de gemeente Bergen verzet.

Zaterdagactiviteiten blijken een schot in de roos.

Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers kun je op de zaterdagen met de Buurtbus op stap.     De planning is zo opgezet dat elk van de 5 dorpen om beurten een uitstapje kan regelen.  Zaterdag 16  juli was gereserveerd voor bewoners uit Bergen.

Elke keer wordt van te voren de afweging gemaakt wat m.b.t. de mobiliteit van de gasten haalbaar is.

Dat kan de ene keer een bezoek aan een museum zijn en de andere keer een ontbijtsessie of en lunch. Dit keer was de keuze was gevallen op het pannenkoek restaurant De Bosrand in Arcen. Vrijwilliger Frans ging met 8 gasten op stap en gastheer Pierre zorgde ervoor dat de beide echtgenotes ook mee konden.

Onder zomerse temperaturen konden Annie-Els-Ineke-Jan-Leen-Mia-Mientje-Sonja op het terras onder de luifel genieten van de niet alle daagse pannenkoeken.

Wat een variatie en wat een keuzemogelijkheden. Voor ieder wat wils. Maar dat was nog niet alles. Als nagerecht werd er nog gesmuld van een ijsje. Groot en klein stond er op de kaart. Er werd aan de tafels volop gebabbeld en de conclusie was dan ook dat dit uitstapje voor herhaling vatbaar is.

Eenmalige ENERGIETOESLAG voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een eenmalige energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,- per huishouden, als tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.

Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede.  Door de stijgende energieprijzen kunnen zij hun energierekening (bijna) niet betalen.   De overheid stelt een eenmalige energietoeslag beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.

Neem contact op met de gemeente !

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag van € 800,- vanzelf op uw rekening gestort. Heeft u een laag inkomen, maar geen uitkering van de gemeente? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.  Kijk op www.bergen.nl/energietoeslag  of u voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan kunt u op die pagina meteen het aanvraagformulier downloaden. Ook vindt u hier meer informatie over de bewijsstukken die u aan uw aanvraag moet toevoegen.

Naast de landelijke energietoeslag heeft Gemeente Bergen andere regelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op  https://www.bergen.nl/inkomensondersteuning  of neem contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Heeft u recht op de eenmalige energietoeslag? Of komt u in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling? Kunt u besparen op uw energierekening door over te stappen?    De adviseurs van de VoorzieningenWijzer helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/voorzieningenwijzer.

Stichting Vincentius Bergen vraagt om hulp………..

De humanitaire ramp komt met rasse schreden ineens heel dichtbij. De mensen uit de Oekraïne worden in een oorlog met de Russen meegetrokken en gaan massaal op de vlucht.

Herinneringen komen naar boven bij de mensen die in 1945 ook dit gebied moesten verlaten en als evacué naar de Achterhoek of zelfs Groningen moesten lopen.

In het hart van de Maasduinen hebben wij een hart voor de vluchtelingen.

Vanuit de 25 veiligheidsregio’s krijgen de gemeenten opdracht om vluchtelingen onderdak te bieden. Zo ook onze gemeente. Naar schatting komen er enkele honderdtallen onze kant op.

De Stichting Vincentius Bergen heeft haar rekeningnummer geopend voor donaties en giften t.b.v. de vluchtelingen die in de gemeente Bergen worden ondergebracht. Deze mensen hebben alles maar dan ook alles achter zich gelaten en bezitten alleen de kleding die ze aan hebben. Er moet dus heel veel worden geregeld voor deze groep mensen.

Laat uw hart spreken en maak uw gift over op: NL81Rabo 01662 25 169 t.n.v. Stichting Vincentius Bergen onder vermelding van Oekraïne. Wij zorgen er voor dat de giften bij deze groep mensen terecht komt.

Berge, doar vuul ik mèj thuus

Wil je worden opgenomen bij de garde van Ald Prinsen dan krijg je bij de Erdmennekes wel een opdracht mee. Elke aftredende prins moet met een ludieke actie op de proppen komen.

Dit was Prins Mark III en Kevin wel toevertrouwd. Mark had zijn zinnen gezet op het ontwerpen van een heuse speld. Helaas kon die door de coronapandemie maar moeilijk aan de man worden gebracht. De verkoopopbrengst was voor de Buurtbus bestemd.

Wat velen niet weten is dat het logo van de Buurtbus ook van de tekentafel van Mark komt. En niet alleen het logo, maar ook de prachtige flyer en rittenkaart heeft de handtekening van prins Mark. Onze inmiddels ex-prins voelt zich dan ook nauw verbonden met de Stichting Buurtbus Bergen.

Op zondag 27 februari 2022 kon prins Mark de verkoopopbrengst eindelijk bekend maken en de cheque overhandigen aan Jan van Lin en Pierre Duijf. Deze twee enthousiaste vrijwilligers hebben het prinsenpaar namens alle vrijwilligers en alle passagiers van de Buurtbus hartelijk bedankt voor hun geste.

Bestuurswisselingen bij Vincentius

Dinsdag 22 februari 2022 was een memorabele dag in de jonge geschiedenis van de Stichting Vincentius Bergen (Limburg). Maar liefst 5 bestuurders van het eerste uur hebben hun functie neergelegd. Het was emeritus pastoor Jo Janssen die in 2003 het initiatief voor de oprichting van destijds een vereniging heeft genomen. In 2004 werd het bestuur onder voorzitterschap van Theo Witjes uitgebreid met Mia Barnes, Mia Keijsers en later aangevuld door Hans Stokman. Allen tezamen hebben zij 994 maanden met verve hun functie vervuld.

Chantal de Rijk neemt de voorzittershamer over. Samen met Jan van Triel (secretaris) en Pierre Rutten (penningmeester) vormen zij het dagelijks bestuur. Zij worden ondersteunt door: pastoor Rick Blom – Frans van Denderen – Patty Kessels – Jos Koenen – Beryl du Porto – Et Rijniers – Hans Scholtz – Pia Weyer. Een enthousiaste groep vrijwilligers die alle vijf de dorpen van onze gemeente vertegenwoordigen.

Ook de buurtbus versoepelt

Met ingang van a.s. maandag 7 februari 2022 volgen wij de maatschappelijke versoepelingen en laten we de door ons ingestelde beperkingen wat verder los. 

Dat betekent dat we weer alle ritaanvragen aannemen en ook meerdere personen per rit vervoeren, zoveel mogelijk met 1,5 meter afstand en een schoonmaakronde na elke rit. We blijven wel mondkapjes dragen en volgen uiteraard de algemene RIVM maatregelen op, ook als die weer strenger worden.

de Buurtbus scoort positief

Vandaag was een heugelijk dag voor de Stichting Buurtbus Bergen.

Bestuurslid Jaap Slob mocht uit handen van Ine Mijnders een cheque vanuit het Jan Linders Fonds ontvangen.

Het zit in de genen van Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Daarom is het Jan Linders Fonds opgericht. Iedere supermarkt steunt één lokaal doel, dat belangrijk is voor de wijk waarin ze is gevestigd.