Noaberschap (meldpunt)

Een meldpunt en kompas voor hulpzoekenden.

Het ontbeert de inwoners van de gemeente Bergen aan steun en advies bij het zoeken naar de juiste hulp. Daardoor lopen hulpvragers vast in een labyrint van regelgeving.

Met het invoeren van het project Noaberschap vinden zij voortaan de juiste hulp, ook als het om privacygevoelige zaken gaat. Mensen lopen nu eenmaal niet te koop met problemen, dat ervaren wij, maar ook hulpverlenende organisaties in de gemeente Bergen. ,,Enkele lokale KBO’s  hebben ouderenadviseurs opgeleid. Navraag heeft ons geleerd dat slechts een enkeling gebruik maakt van deze dienst. Maar dichtbij ervaren wij dat er wel degelijk mensen in problemen raken, op financieel, juridisch of medisch vlak, maar ook als het gaat om betrekkelijk eenvoudige zaken. Het blijkt lastig de juiste instantie te vinden en te benaderen”, zegt de secretaris van Stichting Welzijnsbevordering Bergen.

Bergenaren klagen bij elkaar in de keuken, en daar blijft het bij. De buurman of buurvrouw vertelt het niet door en doet er verder niks mee, zegt pastoor Janssen. Het gevolg is dat problemen en klachten in de hele gemeente achter de voordeuren blijven hangen. “Wij concluderen dat de mensen uit de hele gemeente gebaat zijn bij één lokaal meldpunt”.  Dat meldpunt komt er nu. Samen met pastoor Jo Janssen nam Pierre Rutten namens de SWB het initiatief voor de inrichting van het project Noaberschap.

Die ‘burenhulp’ is een langer bestaand fenomeen in het oosten van Nederland. ,,Wij gieten het in een Bergens jasje. Er wordt gewerkt met één centraal meldpunt dat telefonisch, via e-mail en de website bereikbaar is. Wie in de gemeente Bergen woont en een probleem heeft kan anoniem contact zoeken. De vraag wordt uitgezet, waarna er een bezoek aan huis volgt. Thuis bij de zorg-/hulpvrager krijg je een goed beeld”, legt de SWB-secretaris uit”.

Wij gaan helpen waar geen (andere) helper meer is.

Wie krijgt u dan aan de telefoon: Martin Arntz-Anneke Heijligers-Ton Roodbeen-Pierre Rutten-Harry Steeghs-Jan van Triel. Zij worden bijgestaan door een netwerk van vrijwilligers vanuit een divers kennisgebied. Bel ons: 06 -12 22 81 84 of mail ons info.noaberschap@gmail.com


Voor meer informatie zie www.swbbergen.nl/noaberschap.

Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer……

Bel dan de Buurtbus! 06-57 02 26 19

 • even een boodschap gaan doen
 • even naar de dokterspraktijk of naar het ziekenhuis
 • even koffie gaan drinken bij familie of vrienden
 • even een uitstapje binnen de grenzen van onze gemeente
 • even een uitstapje naar Boxmeer-Gennep-Venray (puntbestemmingen)

Wist u overigens dat……

 • de buurtbus inmiddels 1.296 ritten heeft uitgevoerd
 • de buurtbus inmiddels 1.464 reizigers blij heeft gemaakt
 • de buurtbus nu al 19.337 km voor u heeft afgelegd
 • de vrijwilligers dit met liefde en plezier voor u doen
 • de ‘planners’ van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur
  • en tussen 17.00 – 19.00 uur telefonisch te bereiken zijn
 • de SBB heel graag ziet dat u nog meer gebruik gaat maken van de buurtbus
 • de SBB heel blij zou zijn met nog meer de mond op mond reclame
 • de SBB heel blij is met elke financiële ondersteuning

Eindelijk, onze nieuwe bus is er…………

Op dinsdagmorgen 27-8-2019 arriveert onze gewenste bus.

10 maanden lang moesten wij (iedereen binnen de SBB) met veel geduld wachten op de aflevering van onze buurtbus. Maar vandaag mochten wij de sleutels van ONZE buurtbus in ontvangst nemen.

Met de tijdelijke huurbus hebben wij vanaf 17 december vorig jaar 15.974 km afgelegd. Dit hadden wij als bestuur van de SBB echt niet verwacht. Eens te meer blijkt maar weer dat wij binnen onze gemeente in een behoefte voorzien.

Onze TROTS……….

Elke dag op stap met de buurtbus……

Reisgasten hebben de voorbije maanden al flink gebruik gemaakt van de buurtbus.  Zo’n 576 inwoners uit de hele gemeente hebben inmiddels samen al 9.143 kilometers afgelegd. De ziekenhuizen in Boxmeer en Venray zijn de meest ‘populaire’ bestemmingen. Maar ook werden er boodschappen gedaan en (familie) bezoekjes afgelegd.

Het bestuur van de SBB en al haar vrijwilligers hebben er alle vertrouwen in dat deze vervoersmogelijkheid zich als een lopend vuurtje gaat verspreiden.

Onderdak voor de Buurtbus

Standplaats Buurtbus Bergen

In de eerste dagen van de maand mei was het dan eindelijk zo ver. Na een vertraging van enkele maanden kwam het dak op de carport van de Buurtbus. De parochie van de H. Petrus heeft de Stichting Buurtbus Bergen aangeboden om voor de bus een vaste standplaats te realiseren. Hier is het bestuur van de stichting maar wat blij mee. Gelukkig hebben de vrijwilligers de voorbije maanden niet al te veel last gehad van de winterse perikelen. Maar het had ook zomaar anders kunnen lopen. Vanaf nu staat de bus beschut aan de westzijde van de Edith Stein kapel.

Er zit echter nog steeds een kink in de kabel. De stichting moet het vooralsnog doen met een vervangend voertuig. De bestelde Mercedes Benz van het type Sprinter kan nog steeds niet geleverd worden. Jammer, maar wij kunnen nu onze reisgasten toch een veilig en aangepast vervoermiddel aanbieden aldus projectleider Pierre Rutten.

Buurtbus

Enkele bestuurders van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) hebben op 6 augustus 2018 bij de notaris een nieuwe stichting opgericht. Naast het dagelijkse bestuur (voorzitter-secretaris-penningmeester) zijn zij er in geslaagd om 4 overige bestuursleden aan te trekken.

Deze stichting heeft de naam: Stichting Buurtbus Bergen (SBB) en heeft ten doel het verzorgen van vervoer van inwoners van de gemeente Bergen L. die verstoken zijn van openbaar of anderszins vervoer, zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare burgers in de gemeenschap ter voorkoming van sociaal isolement, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren is de SBB een partnerovereenkomst aangegaan met het Nationaal Ouderen fonds. Dit fonds kent de formule van de BoodschappenPlusBus

Onder het kopje Buurtbus (SBB) en bij LEES MEER OVER SBB krijgt u  meer info over de Stichting Buurtbus Bergen.