SWB helpt ouderen online verder!

DIGITAAL SAMENLEVEN

De inkt van het projectplan is nog maar nauwelijks opgedroogd waarbij de Stichting Welzijnsbevordering Bergen(SWB) nu al kan melden dat zij de 2e fase van het project ingaan.

Binnen enkele weken is projectleider Pierre Rutten er in geslaagd om het startkapitaal bij elkaar te krijgen. Door de inbreng van de gemeente Bergen, de parochie H. Petrus, de Stichting Zevenwouden en de Vincentius vereniging Bergen is de eerste bestelling van de benodigde tablets inmiddels geplaatst.

Op dit moment zijn er in de 5 dorpen enkele keyplayers naarstig op zoek naar potentiële gebruikers die binnen de doelgroep vallen. Het is heel mooi om te zien hoe de onderlinge samenwerking binnen de dorpen verloopt.

Uit recent onderzoek blijkt dat er een dringende behoefte is aan het ontwikkelen van vaardigheden in alledaags mediagebruik van ouderen (55+). Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Er zijn echter te weinig positieve mediaverhalen waardoor veel ouderen koudwatervrees hebben. Dit heeft als gevolg dat het deel van de bevolking dat het meest van internetgebruik kan profiteren, er het minst profijt van heeft.

Die koudwatervrees wil de Stichting Welzijnsbevordering Bergen voor de inwoners in de gemeente Bergen juist weg gaan nemen. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving anno 2020. Samenleven betekent dat wij er met elkaar voor moeten zorgen dat iederéén zich gewaardeerd en gehoord voelt en kan meekomen in de maatschappij. Want dit voedt gevoelens van verbondenheid en zelfwaardering. Digitalisering gaat dus over iedereen en ieders mate van kennis, kunde en behendigheid.

Met name dat laatste (behendigheid) herkennen wij binnen de doelgroep. Als mensen echter eenmaal met een klein zetje over de drempel zijn denken wij dat zij meer zelfredzaam zijn en meer sociale contacten kunnen onderhouden. Het maakt ieders wereld groter.

Een laptop bedienen vraagt veel meer kennis en inzicht van een gebruiker dan het ‘werken’ met een compacte Ipad of tablet. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de ouderen hulp vraagt bij ‘internet’. In heel veel gevallen kunnen kinderen (43%) de oudere helpen met het gebruik. De SWB heeft er voor gezorgd dat de doelgroep in de gemeente Bergen ook een beroep kan doen op de vrijwilligers van de computerclub van de KBO in Bergen. Deze vrijwilligers kunnen ook weer rekenen op steun van hun collega’s uit Siebengewald en Well. Maar ook vanuit de eigen gelederen van de SWB zijn er verschillende vrijwilligers die bereid zijn om van dit project een groot succes te maken. Bij een Ipad of tablet hoef je maar een paar handelingen te verrichten en ben je middels een Wifi-verbinding in de ‘lucht’.