Wie wil er nu in de kou zitten? Niemand toch !

Bergen voor Bergen

De overheid gaat de pijn van een hoge energierekening voor de Nederlandse huishoudens verzachten. Elk huishouden ontvangt voor november en december een vast korting op de energierekening van 190 euro per maand.

Deze compensatie wordt verrekend via de energieleveranciers. Dat heeft het kabinet op 4 oktober bekendgemaakt. Deze korting is er ook voor de huishoudens die het niet echt nodig hebben. Sommige vinden het zelfs onprettig om een bonus te krijgen terwijl anderen in de schulden terecht (dreigen te) komen omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Dit is makkelijk op te lossen! Doneer het bedrag aan de Stichting Vincentius Bergen. Het bestuur zorgt er persoonlijk voor dat uw geld bij de mede dorpsgenoten terecht komt die het heel erg hard nodig hebben.

Maak uw bedrag over op het rekeningnummer van de Stichting Vincentius Bergen: NL81Rabo0166225169

Juist in deze tijd kunnen wij laten zien dat wij schouder aan schouder staan. Laten wij, hier in Bergen, het ‘oude’ Noaberschap maar in ere herstellen.

Proteion Schoon spreekt haar waardering uit.

Dinsdag 4 oktober werd de Stichting Welzijnsbevordering Bergen blij verrast.

penningmeester Ton Roodbeen mocht een check in ontvangst nemen.

Proteion Schoon viert haar 15-jarig jubileum en relatiemanager Leon Doorenbosch mocht vanwege dit heuglijke feit aan vijftien organisaties een check van € 100,– overhandigen. Deze geste werd door de aanwezige gasten in het OCB met een hartelijk applaus begroet.

Een medewerker uit het team Gennep heeft het management geattendeerd op het vele werk dat de SWB in de gemeente Bergen verzet.