Asielzoekers op bezoek in het OCB

In het OCB komen mensen met elkaar in contact. De achterliggende gedachte is: bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van de gemeenschap.

Op woensdag 11 januari konden wij in het OCB kennis maken met 24 tijdelijke inwoners van onze gemeente. Met een groep van 42 verblijven zij op de crisisnoodopvang die is ingericht op het terrein van het voormalige buitenzwembad. De voormiddag stond in het teken van schilderen. Iedereen moest een beroep op zijn/haar creativiteit doen en zoals op bijgaande foto is vastgelegd kunnen wij van een geslaagde activiteit spreken. Vanuit het OCB konden wij hun even mee laten beleven dat je “In Bergen nooit alleen bent” .

Blije gezichten uit o.a. Colombia, Iran, Turkije, e.a. nationaliteiten.

Emile Roemer zet Bergen opnieuw op de provinciale kaart.

Is Bergen dan een onbekende in Maastricht?

Zeer zeker niet. Denk maar eens aan alle uitzendingen tijdens de overstromingen van de Maas. Of nog erger de IRA aanslag op 1 mei 1988 en ruim een jaar later het neerstorten van een Tornado-straaljager van de Britse luchtmacht RAF. Dit soort gebeurtenissen haalt dan direct de landelijke pers.

Woensdag 14 december 2022 stond in het teken van een bezoek van de Gouverneur van Limburg aan de gemeente Bergen. Emile Roemer werd op 21 oktober 2021 benoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Limburg en ging nadien op pad om elke gemeente in Limburg persoonlijk te bezoeken.

Tijdens het bezoek aan Bergen mocht hij kennismaken met het vele vrijwilligerswerk in en rondom Bergen. Achtereenvolgens werden het Ontmoetings Centrum Bergen, de Buurtbus Bergen, de Stichting Vincentius en de Stichting Welzijnsbevordering in het kort gepresenteerd. De Gouverneur bedankte in zijn slotwoord Jan van Lin, Chantal de Rijk en Pierre Rutten voor de interessante uiteenzetting van het vrijwilligerswerk. Hij was echt onder de indruk geraakt.

Wat heet onder de indruk geraakt?

Tijdens de receptie op 2 januari 2023 benadrukte de Gouverneur in zijn Nieuwjaarstoespraak ten overstaan van ruim 400 genodigden de samenleving, die nog echt weet wat samenleven is. Hij noemde o.a. het voorbeeld in Bergen: waar een grote groep vrijwilligers zorgt dat mensen niet vereenzamen, maar mee kunnen doen in het sociale leven.

Een mooier compliment kunnen wij natuurlijk niet krijgen. Vanaf nu staan wij in Limburg ook op de sociale kaart.