Waardering voor het vrijwilligerswerk

Op vrijdag 26 april werden er in de gemeente Bergen 12 koninklijke onderscheidingen door de nieuwe burgemeester Michael Rauner uitgereikt.

Maar liefst 5 lintjes gingen naar de vrijwilligers van achtereenvolgens de Stichting Buurtbus (Jan van Lin en Jan Rutten) en de Stichting Welzijnsbevordering (Lia Bouten, Annemie Vullings en Pierre Rutten). Het huiskamerproject (OCB) maakt onderdeel uit van laatst genoemde stichting.

.

Alle 5 de gedecoreerden verrichten naast hun werkzaamheden bij de bovengenoemde stichtingen nog vrijwilligerswerk bij diverse andere organisaties-stichtingen en/of verenigingen. Op koningsdag komen alle nieuwe gedecoreerden samen met alle inwoners van de gemeente die in de voorliggende jaren een lintje hebben ontvangen. Tijdens zijn toespraak bedankte de burgemeester alle aanwezigen voor hun inzet ten behoeve van onze gemeenschap. Tevens kwam de oproep om ‘jongeren’ te stimuleren om zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor het vele werk wat er binnen de 5 dorpskernen allemaal op touw wordt gezet. Langs deze weg willen wij (gedecoreerden) iedere initiatiefnemer heel hartelijk dank zeggen voor hetgeen er allemaal bij een aanvraag komt kijken. Uiteraard ook een dankjewel aan de mensen die de aanbevelingen hebben ondersteund.