SWB helpt ouderen online verder!

DIGITAAL SAMENLEVEN

De inkt van het projectplan is nog maar nauwelijks opgedroogd waarbij de Stichting Welzijnsbevordering Bergen(SWB) nu al kan melden dat zij de 2e fase van het project ingaan.

Binnen enkele weken is projectleider Pierre Rutten er in geslaagd om het startkapitaal bij elkaar te krijgen. Door de inbreng van de gemeente Bergen, de parochie H. Petrus, de Stichting Zevenwouden en de Vincentius vereniging Bergen is de eerste bestelling van de benodigde tablets inmiddels geplaatst.

Op dit moment zijn er in de 5 dorpen enkele keyplayers naarstig op zoek naar potentiële gebruikers die binnen de doelgroep vallen. Het is heel mooi om te zien hoe de onderlinge samenwerking binnen de dorpen verloopt.

Uit recent onderzoek blijkt dat er een dringende behoefte is aan het ontwikkelen van vaardigheden in alledaags mediagebruik van ouderen (55+). Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Er zijn echter te weinig positieve mediaverhalen waardoor veel ouderen koudwatervrees hebben. Dit heeft als gevolg dat het deel van de bevolking dat het meest van internetgebruik kan profiteren, er het minst profijt van heeft.

Die koudwatervrees wil de Stichting Welzijnsbevordering Bergen voor de inwoners in de gemeente Bergen juist weg gaan nemen. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving anno 2020. Samenleven betekent dat wij er met elkaar voor moeten zorgen dat iederéén zich gewaardeerd en gehoord voelt en kan meekomen in de maatschappij. Want dit voedt gevoelens van verbondenheid en zelfwaardering. Digitalisering gaat dus over iedereen en ieders mate van kennis, kunde en behendigheid.

Met name dat laatste (behendigheid) herkennen wij binnen de doelgroep. Als mensen echter eenmaal met een klein zetje over de drempel zijn denken wij dat zij meer zelfredzaam zijn en meer sociale contacten kunnen onderhouden. Het maakt ieders wereld groter.

Een laptop bedienen vraagt veel meer kennis en inzicht van een gebruiker dan het ‘werken’ met een compacte Ipad of tablet. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de ouderen hulp vraagt bij ‘internet’. In heel veel gevallen kunnen kinderen (43%) de oudere helpen met het gebruik. De SWB heeft er voor gezorgd dat de doelgroep in de gemeente Bergen ook een beroep kan doen op de vrijwilligers van de computerclub van de KBO in Bergen. Deze vrijwilligers kunnen ook weer rekenen op steun van hun collega’s uit Siebengewald en Well. Maar ook vanuit de eigen gelederen van de SWB zijn er verschillende vrijwilligers die bereid zijn om van dit project een groot succes te maken. Bij een Ipad of tablet hoef je maar een paar handelingen te verrichten en ben je middels een Wifi-verbinding in de ‘lucht’.

Eenzaamheid

Momenteel bevinden wij ons met z’n allen in moeilijke fase. Het coronavirus slaat om ons heen.

De SWB vraagt u om extra aandacht te geven aan de mensen die zich eenzaam voelen en aan hen die aangewezen zijn op de voedselbank.

Waar denk jij aan bij eenzaamheid?

Eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent. Maar het gevoel dat het niemand wat uitmaakt hoe het met je gaat….

Iemand eenzaam bij jou in de buurt?

 • ga langs, bel op, maak een praatje ‘over de heg’ heen.
 • praat over koetjes en kalfjes, ga géén moeilijke gesprekken aan.
 • bied hulp aan met kleine karweitjes, ga samen winkelen.
 • vraag zelf om hulp, bijvoorbeeld als je met vakantie gaat.

Stemmen bij Jan Linders

In de week van maandag 16 t/m zondag 22 maart 2020 kunnen klanten bij Jan Linders in de supermarkt in Bergen stemmen. Klanten ontvangen één stembriefje bij hun boodschappen en kunnen op een lokaal goede doel stemmen.

De Stichting Buurtbus Bergen is voor dit jaar een genomineerd goede doel. Daar zijn wij heel blij mee.

In de winkel staat een ingerichte stand waar u uw stembiljet kunt deponeren. Ons plan was om de stand dagelijks door 2 vrijwilligers te bemannen. Echter: de maatregelen rondom het coronavirus gooit roet in het eten. Wij, als vrijwilligers, moeten thuisblijven.

Mogen wij u heel vriendelijk vragen om uw stem toch uit te brengen. De drie goede doelen met de meeste stemmen ontvangen vanuit het Jan Linders Fonds een cheque. Deze financiële bijdrage draagt bij aan de exploitatie van onze en uw BUURTBUS !

Dank jullie wel.

Samen tegen eenzaamheid

De buurtbus is ook voortaan op zaterdag beschikbaar. Niet voor de reguliere ritten, zoals u deze van maandag t/m vrijdag kunt aanvragen, maar voor het maken van uitstapjes.

De voorbije periode hebben wij heel vaak de vraag van reisgasten gekregen waarom wij niet op de zaterdag met de bus rijden.

Het bestuur van de SBB heeft deze vraag bij de vrijwilligers op tafel gelegd en verschillende chauffeurs zijn best bereid om af en toe op zaterdag enkele uurtjes met gasten op stap te gaan.

Immers: in het weekend zijn er veel minder activiteiten georganiseerd en kunnen mensen uit de doelgroep nergens heen. Iedereen om hen heen heeft het ‘druk’ en dan kunnen de weekenden erg lang duren.

Onder het kopje: lees meer over de SBB kunt u meer informatie vinden over deze extra activiteiten.

Op zaterdag 9 november stond de bus voor de inwoners uit Afferden opgesteld. Et Rijniers ging met onze gasten naar het tuincentrum van Leurs te Venlo.

Samen hebben zij daar o.a. van een heerlijke lunch kunnen genieten.

Noaberschap (meldpunt)

Een meldpunt en kompas voor hulpzoekenden.

Het ontbeert de inwoners van de gemeente Bergen aan steun en advies bij het zoeken naar de juiste hulp. Daardoor lopen hulpvragers vast in een labyrint van regelgeving.

Met het invoeren van het project Noaberschap vinden zij voortaan de juiste hulp, ook als het om privacygevoelige zaken gaat. Mensen lopen nu eenmaal niet te koop met problemen, dat ervaren wij, maar ook hulpverlenende organisaties in de gemeente Bergen. ,,Enkele lokale KBO’s  hebben ouderenadviseurs opgeleid. Navraag heeft ons geleerd dat slechts een enkeling gebruik maakt van deze dienst. Maar dichtbij ervaren wij dat er wel degelijk mensen in problemen raken, op financieel, juridisch of medisch vlak, maar ook als het gaat om betrekkelijk eenvoudige zaken. Het blijkt lastig de juiste instantie te vinden en te benaderen”, zegt de secretaris van Stichting Welzijnsbevordering Bergen.

Bergenaren klagen bij elkaar in de keuken, en daar blijft het bij. De buurman of buurvrouw vertelt het niet door en doet er verder niks mee, zegt pastoor Janssen. Het gevolg is dat problemen en klachten in de hele gemeente achter de voordeuren blijven hangen. “Wij concluderen dat de mensen uit de hele gemeente gebaat zijn bij één lokaal meldpunt”.  Dat meldpunt komt er nu. Samen met pastoor Jo Janssen nam Pierre Rutten namens de SWB het initiatief voor de inrichting van het project Noaberschap.

Die ‘burenhulp’ is een langer bestaand fenomeen in het oosten van Nederland. ,,Wij gieten het in een Bergens jasje. Er wordt gewerkt met één centraal meldpunt dat telefonisch, via e-mail en de website bereikbaar is. Wie in de gemeente Bergen woont en een probleem heeft kan anoniem contact zoeken. De vraag wordt uitgezet, waarna er een bezoek aan huis volgt. Thuis bij de zorg-/hulpvrager krijg je een goed beeld”, legt de SWB-secretaris uit”.

Wij gaan helpen waar geen (andere) helper meer is.

Wie krijgt u dan aan de telefoon: Martin Arntz-Anneke Heijligers-Ton Roodbeen-Pierre Rutten-Harry Steeghs-Jan van Triel. Zij worden bijgestaan door een netwerk van vrijwilligers vanuit een divers kennisgebied. Bel ons: 06 -12 22 81 84 of mail ons info.noaberschap@gmail.com


Voor meer informatie zie www.swbbergen.nl/noaberschap.

Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer……

Bel dan de Buurtbus! 06-57 02 26 19

 • even een boodschap gaan doen
 • even naar de dokterspraktijk of naar het ziekenhuis
 • even koffie gaan drinken bij familie of vrienden
 • even een uitstapje binnen de grenzen van onze gemeente
 • even een uitstapje naar Boxmeer-Gennep-Venray (puntbestemmingen)

Wist u overigens dat……

 • de buurtbus inmiddels 1.296 ritten heeft uitgevoerd
 • de buurtbus inmiddels 1.464 reizigers blij heeft gemaakt
 • de buurtbus nu al 19.337 km voor u heeft afgelegd
 • de vrijwilligers dit met liefde en plezier voor u doen
 • de ‘planners’ van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur
  • en tussen 17.00 – 19.00 uur telefonisch te bereiken zijn
 • de SBB heel graag ziet dat u nog meer gebruik gaat maken van de buurtbus
 • de SBB heel blij zou zijn met nog meer de mond op mond reclame
 • de SBB heel blij is met elke financiële ondersteuning

Eindelijk, onze nieuwe bus is er…………

Op dinsdagmorgen 27-8-2019 arriveert onze gewenste bus.

10 maanden lang moesten wij (iedereen binnen de SBB) met veel geduld wachten op de aflevering van onze buurtbus. Maar vandaag mochten wij de sleutels van ONZE buurtbus in ontvangst nemen.

Met de tijdelijke huurbus hebben wij vanaf 17 december vorig jaar 15.974 km afgelegd. Dit hadden wij als bestuur van de SBB echt niet verwacht. Eens te meer blijkt maar weer dat wij binnen onze gemeente in een behoefte voorzien.

Onze TROTS……….

Elke dag op stap met de buurtbus……

Reisgasten hebben de voorbije maanden al flink gebruik gemaakt van de buurtbus.  Zo’n 576 inwoners uit de hele gemeente hebben inmiddels samen al 9.143 kilometers afgelegd. De ziekenhuizen in Boxmeer en Venray zijn de meest ‘populaire’ bestemmingen. Maar ook werden er boodschappen gedaan en (familie) bezoekjes afgelegd.

Het bestuur van de SBB en al haar vrijwilligers hebben er alle vertrouwen in dat deze vervoersmogelijkheid zich als een lopend vuurtje gaat verspreiden.

Onderdak voor de Buurtbus

Standplaats Buurtbus Bergen

In de eerste dagen van de maand mei was het dan eindelijk zo ver. Na een vertraging van enkele maanden kwam het dak op de carport van de Buurtbus. De parochie van de H. Petrus heeft de Stichting Buurtbus Bergen aangeboden om voor de bus een vaste standplaats te realiseren. Hier is het bestuur van de stichting maar wat blij mee. Gelukkig hebben de vrijwilligers de voorbije maanden niet al te veel last gehad van de winterse perikelen. Maar het had ook zomaar anders kunnen lopen. Vanaf nu staat de bus beschut aan de westzijde van de Edith Stein kapel.

Er zit echter nog steeds een kink in de kabel. De stichting moet het vooralsnog doen met een vervangend voertuig. De bestelde Mercedes Benz van het type Sprinter kan nog steeds niet geleverd worden. Jammer, maar wij kunnen nu onze reisgasten toch een veilig en aangepast vervoermiddel aanbieden aldus projectleider Pierre Rutten.

Buurtbus

Enkele bestuurders van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) hebben op 6 augustus 2018 bij de notaris een nieuwe stichting opgericht. Naast het dagelijkse bestuur (voorzitter-secretaris-penningmeester) zijn zij er in geslaagd om 4 overige bestuursleden aan te trekken.

Deze stichting heeft de naam: Stichting Buurtbus Bergen (SBB) en heeft ten doel het verzorgen van vervoer van inwoners van de gemeente Bergen L. die verstoken zijn van openbaar of anderszins vervoer, zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare burgers in de gemeenschap ter voorkoming van sociaal isolement, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren is de SBB een partnerovereenkomst aangegaan met het Nationaal Ouderen fonds. Dit fonds kent de formule van de BoodschappenPlusBus

Onder het kopje Buurtbus (SBB) en bij LEES MEER OVER SBB krijgt u  meer info over de Stichting Buurtbus Bergen.