Lokale ondersteuning

Een op de 4 inwoners binnen de Gemeente Bergen heeft de leeftijd van 65 jaar en ouder!  Het is van belang dat inwoners weten waar zij anderen kunnen ontmoeten.

Wij kennen gelukkig veel organisaties die actief zijn rondom het Welzijn van de bewoners in onze 5 dorpen. Niet weg te denken organisaties zijn o.a. de plaatselijke KBO-afdelingen en de Zonnebloem. Echter niet iedereen is lid van deze verenigingen.

De huiskamers in de gemeente Bergen.

Juist via de huiskamers kunnen wij een bruggetje slaan naar de mensen die met eenzaamheid te kampen hebben. Een ideale plek om elkaar te ontmoeten. Alleen is immers ook maar alleen !

Op heel veel plekken in onze gemeente kunnen mensen elkaar al ontmoeten voor activiteiten en contact. Vaak om de hoek. Soms alleen voor een kop koffie, maar ook voor:   

 • dagbesteding
 • dansen(volks)
 • handenarbeid  
 • filmmiddag
 • kaarten  
 • kienen  
 • koken (samen eten)
 • ouderengym (samen bewegen)
 • spellenmiddag (darten en sjoelen)
 • zingen
 • yoga
 • etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Stichting Bergen Limburg Online  

Ervaart u zelf gevoelens van eenzaamheid dan wijzen wij u graag op de mogelijkheden die er zijn in uw directe omgeving. U kunt o.a. ook een kijkje nemen op website: www.bergenlimburg.online

Wist u dat:   

 • er een meldpunt (Noaberschap) is opgericht
 • de Buurtbus 5 dagen per week beschikbaar is
 • de Vincentius vereniging Bergen mensen in nood ook kan helpen
 • Eenzaamheid is immers van ons allemaal.