Eenzaamheid

SWB brengt mensen weer samen          

Door de coronacrisis en de lockdown ervaart een groot deel van de wereld wat ouderen altijd al doormaken: minder sociale contacten. Deze situatie kan nog maanden duren. Vandaar dat de SWB nu extra aandacht wil vragen voor het thema eenzaamheid met de folder ‘Samen kom je verder’.

In deze folder is te lezen waar mensen terecht kunnen die zich eenzaam voelen. Zo is er een Luisterlijn voor iedereen die een goed gesprek wil of de Zilverlijn, een speciale belservice voor ouderen. Tevens zijn telefoonnummers opgenomen van bijvoorbeeld de dorpsraden, het meldpunt Noaberschap, de buurtbus en het sociaal team van de gemeente Bergen.

Daarnaast is SWB in de strijd tegen eenzaamheid bezig met een actieplan om tablets aan te schaffen voor ouderen. Een van de praktijkondersteuners van de huisartsen, gaf in een gesprek met SWB aan, dat er in de gemeente Bergen behoefte is aan digitale middelen. Om eenzaamheid te voorkomen zouden met name ouderen veel meer gebruik kunnen maken van een tablet, smartphone of laptop, zo luidde de boodschap. In de gemeente Bergen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen zo maar deze apparatuur kan aanschaffen.

FinanciĆ«le middelen zijn hiervoor gewoonweg niet toereikend. Dit signaal was voor Pierre Rutten, secretaris van de SWB, aanleiding om een actie te beginnen voor het aanschaffen van tablets. ”Een projectplan is inmiddels geschreven en via fondsenwerving proberen wij geld voor dit project aan te trekken. Een tablet bedienen is niet moeilijk. Met een paar knopjes gaat er een wereld voor je open.”

SWB_Samen-tegen-eenzaamheid-folder