Noaberschap (meldpunt)

Noaberschap

Het oude naoberschap is de burenhulp en het samenleven op het platteland, in goede en slechte tijden. Een overzichtelijke, zelfredzame groep bij wie tradities en gewoonten lang zijn blijven bestaan. Vandaag de dag valt een aantal verschillen op. ”De economische noodzaak” is vrijwel verdwenen, er is vooral een sociale behoefte overgebleven. Daar komt echter een belangrijke valkuil om de hoek kijken. “De Bergenaar” slaat soms door in zijn eigen kernkwaliteiten. Ze is te bescheiden, te gewoon en loopt niet graag te koop met zijn ‘problemen’. Laat staan om hulp in te roepen.

In een modern jasje.

Wij willen in de gemeente Bergen dat wij méér voor elkaar zorgen.
Wij willen in de gemeente Bergen dat wij meer op elkaar gaan letten.
Het gaat om een soort van verplichting om de buren (noaber) met raad en daad bij te staan.

ook in de gemeente Bergen L.

Hier kunt u de  Brochure van Noaberschap downloaden of bekijken (2 pagina’s)

brochure-201910