Doel meldpunt

Het komt maar al te vaak voor dat mensen die om hulp verlegen zitten niet weten wie wat doet en vooral waar zij terecht kunnen voor de juiste informatie.

Deze mensen vallen vaak tussen wal en schip en als zij al bij instanties aankloppen, hebben zij vaak het gevoel dat zij tegen muren op lopen.

Blijf niet tobben met vragen over: -geestelijke verzorging-financiële aspecten-fiscale aspecten-juridische aspecten-maatschappelijke aspecten-zorgaspecten-etc.-etc.

Neem contact met ons op en wij gaan u helpen, waar géén (andere) helper meer is !

Hier kunt u de  Brochure van Noaberschap downloaden