Voor wie is het meldpunt?

die zaken waar géén (andere) helper meer is.
  • Het voor de burgers van de gemeente Bergen mogelijk maken om bij een meldpunt c.q. infopunt hulp en ondersteuning te vinden om toegang te krijgen tot hun rechten.
  • De veranderingen in onze samenleving gaan snel. De maatschappij wordt complexer en de overheid verwacht van burgers dat zij eerst voor zichzelf zorgen voordat zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Dit stelt hoge eisen aan de burgers. Het uitgangspunt, dat burgers zelfstandig zijn en goed in staat zijn om zichzelf de toegang tot informatie te verschaffen gaat lang niet voor iedereen op.
  • Bij het meldpunt “Noaberschap” kunnen bewoners van de gemeente Bergen terecht met al hun vragen. Bewust is gekozen om géén zitting te houden, op ‘eigen’ grond bij de mensen thuis kan men in gesprek gaan met vrijwilligers. De vrijwilliger gaat op een prettige wijze met u in gesprek, hij/zij luistert goed naar welke vraag u heeft en probeert de vraag te beantwoorden of neer te leggen waar deze opgepakt wordt.

Hier kunt u de  Brochure van Noaberschap downloaden