Wie zijn wij van het meldpunt?

De vrijwilligers die zich inzetten binnen het project Noaberschap werken juridisch onder de paraplu van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen(SWB) maar handelen vanuit een eigen entiteit en worden aangestuurd vanuit een stuurgroep met een eigen beslissingsbevoegdheid.

Wij werken met een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke afspraken en voorwaarden.

De vrijwilligers hebben ruime ervaring, nemen u bij de hand om uw vraag of probleem op te lossen. Door het benutten van elkaars talenten, netwerken en samenwerken wordt de basis gelegd voor het welzijn en zorg voor jong en oud. U wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Martin Arntz – Anneke Heijligers – Ton Roodbeen – Pierre Rutten – Harrie Steeghs – Jan van Triel

Vanuit hun kennisgebied werken achter de schermen met ons samen: Mart van der Aa – Koos van Eekeren – Piet van Gaal – Betsie Linsen – Wilma van Rijen – Paul Winkes

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)

Hier kunt u de  Brochure van Noaberschap downloaden