Doel OCB

Bewoners van de gemeente Bergen te ondersteunen in hun behoefte aan contact met anderen. Bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van een gemeenschap, dat is de achterliggende gedachte.

In het OCB komen mensen met elkaar in contact.