Wie zijn wij van het OCB?

Ontmoetingscentrum Bergen is een initiatief van de Sint Petrusparochie Bergen, de KBO en de Zonnebloem, afdeling Bergen.

Een groep van enthousiaste vrijwilligers heeft de rol van gastvrouw/gastheer en zal daar, waar nodig is, ondersteunend en stimulerend bezig zijn

De ondersteuning is laagdrempelig en uitnodigend van aard.

Stuurgroep leden

Martin Arntz – Carlos Grol – Wilma Philips – Marian van Schilt – pastoor Rick Blom.

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)