Ouderenwerk

Ouderenwerk

Het bestuur van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen heeft anno 2017 een nieuwe droom.

In 2010 heeft de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) een ontmoetingscentrum voor ouderen kunnen realiseren. Hiertoe huurde de SWB tot voor kort ruimte in het recreatiecentrum Den Asseldonk.

In de loop van het jaar 2018 krijgt Den Asseldonk echter een andere bestemming en was de SWB genoodzaakt uit te zien naar andere mogelijkheden. Inmiddels is in samenwerking met de parochie Bergen, de ouderenbond KBO en de Zonnebloem op een andere locatie een breder en beter geoutilleerd ontmoetingscentrum (OCB) opgezet, waar iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact en een laagdrempelige gelegenheid zoekt om anderen te ontmoeten welkom is. Dit ontmoetingscentrum kent ook een z.g. “eetpunt”, waar tegen een geringe vergoeding eenmaal in de week een warme maaltijd wordt bereid. Daar, waar de Stichting zich specifiek richt op het welzijn van de kwetsbaren in onze samenleving, voorziet het ontmoetingscentrum Bergen in een grote behoefte. Het ontmoetingscentrum draait geheel op vrijwilligers.

Naast de fysieke verplaatsing van haar activiteiten heeft de SWB zich ook beraden over een verbreding van haar missie. Sinds de decentralisatie van een groot aantal overheidstaken op het gebied van zorg en welzijn naar de Gemeenten worstelen zowel gemeente als burgers nog steeds met een adequate invulling van die taken en krijgen vooral de meest kwetsbaren onder ons niet de zorg, die nodig is. Gelukkig zijn er ook in de gemeente Bergen een aantal organisaties van zowel vrijwilligers als professionals actief om de burger daarbij behulpzaam te zijn. “Wat zou het mooi zijn als alle partijen, die op welke manier dan ook bijdragen aan het welzijn van mensen onder één overkoepelende organisatie (SWB) met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk, zouden samenwerken. Meer dan nu het geval is”. Dat was onze nieuwe droom, die nu ook werkelijkheid gaat worden. Maar liefst 13 partijen zijn inmiddels bij elkaar gekomen en hebben de bereidheid uitgesproken om méér te gaan samenwerken. De nieuwste missie van de SWB richt zich dan ook volledig op het “verbinden”.

Mocht u interesse hebben voor het vrijwilligerswerk dan vinden we het fijn als u contact met ons opneemt.