Buurtbus (SBB)

De buurtbus rijdt vanaf 11 mei 2021 weer alle gebruikelijke ritten – niet alleen medische ritten, maar wel met inachtneming van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en RIVM regels.

SBB en de SWB hebben een droom en hopen dat het buurtvervoer bijdraagt aan de versterking van de leefbaarheid en aan het terugdringen van het sociaal isolement in de dorpen van de gemeente Bergen. Hiermee ondersteunt de SBB het langer zelfstandig functioneren van de mensen.

De buurtbus gaat gemiddeld vijf dagen in de week rijden voor de mensen in de dorpen van de gemeente Bergen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen of een activiteit willen bezoeken. Ook voor inwoners die zich eenzaam voelen is de bus een mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Alles rondom de bus wordt georganiseerd door vrijwilligers, aangestuurd door één of meerdere coördinatoren.

Mensen in rolstoelen kunnen helaas niet mee, dat vervoer is n.l. te specialistisch en deze mensen hebben veelal een WMO of WLZ indicatie. De buurtbus is een aanvulling op het openbaar vervoer maar is zelf uitdrukkelijk géén openbaar vervoer en ook géén taxibedrijf.

Het is een initiatief van de SBB dat mede mogelijk is gemaakt met ondersteuning van het Nationaal Ouderen fonds en dat gerund wordt door vrijwilligers die niet in de avonduren/weekenden rijden.

U kunt hier uw rit aanvragen

Onze  buurtbus en haar standplaats!

Hier kunt u de  Brochure van de Buurtbus downloaden of bekijken (2 pagina’s)

SBB-folder-3-luik_september2019