Verslag 2018/2019

De eerste contouren van het projectplan zijn in mei 2018 aan het papier toevertrouwd. Daarna is alles met betrekking tot een ‘Wensbus’ in een stroomversnelling geraakt.

Zoals het zo vaak gaat met het uitrollen van een project kom je van het een in het ander. Vanuit gesprekken met diverse mensen kwamen wij uiteindelijk in contact met het Nationaal Ouderenfonds. Een van de eerste actiepunten betrof het werven van vrijwilligers en het werven van de benodigde financiële middelen.

Als je een stichting wilt gaan oprichten heb je een bestuur nodig. In no-time hebben 7 personen zich bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen.

Op 6 augustus 2018 is de oprichtingsakte van de Stichting Buurtbus Bergen bij notaris J. Rieff verleden.

In de tussen liggende periode hebben enkele landelijke fondsen en een paar lokaal maatschappelijk betrokken sponsoren zich gemeld en de toezegging gedaan voor de financiële investering.

Op 17 september 2018 is de Partnerovereenkomst voor de aanschaf van de ‘buurtbus’ door de partijen ondertekend.

Op 15 november hebben wij de statuten notarieel laten aanpassen met betrekking tot het verkrijgen van de ANBI-status.

Verwachtingen:

-in ons plan zijn wij er van uitgegaan dat wij medio november met de bus de weg op konden gaan.

-op 2 november krijgen wij het bericht vanuit Daimler AG dat in afwachting van een mogelijke terugroepactie en een software update van onze Mercedes Sprinter 214 CDI is overgegaan tot de preventieve stopzetting van de uitlevering en registratie van een aantal voertuigvarianten. Ook onze bestelling is hierdoor getroffen. De Mercedes Benz dealer schrijft dat ook zij het ongemak betreuren dat hiermee gepaard gaat.

Financiële cijfers:

Openingsbalans Stichting Buurtbus Bergen

Bank   5.000,00   Eigen vermogen                –
      Lening SWB 5.000,00
         
Totaal 5.000,00   Totaal 5.000,00

Werkkapitaal per 7 augustus 2018 € 5.000,00

Verslag 1e halfjaar 2019

Verslagperiode-17-12-2018-tot-29-06-2019