Wie zijn wij van de SBB

Wie zijn wij?  

De Stichting Buurtbus  Bergen is op 6 augustus 2018 bij notariële akte opgericht en op  8 augustus onder nummer 72307420 in de Kamer van Koophandel ingeschreven.

De stichting heeft ten doel

Het verzorgen van vervoer van inwoners van de gemeente Bergen L. die verstoken zijn van openbaar of anderszins vervoer, zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare burgers in de gemeenschap ter voorkoming van sociaal isolement.

Het bestuur van de Stichting Buurtbus Bergen bestaat anno 2022 uit:

Voorzitter                 Martin Arntz

Secretaris                 Jacqueline du Chatenier

Penningmeester   Ton Roodbeen

Lid                                 Sjraar Huibers

Lid                                 Jack Krebbers

Lid                                 Jaap Slob

Lid                                 Ger Verijdt

Adviseur                     Pierre Rutten

De statuten van de stichting staan vermeld in de notariële akte die bij notaris J.S. Rieff is verleden.  Het bestuur van de SBB is hieraan gehouden.

Domicilie secretariaat: Oude Kerkstraat 5, 5854 AB Bergen L.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanschaffen en exploiteren ven een vervoermiddel (busje) ten behoeve van het vervoer van personen. Het door vrijwilligers verzorgen van vervoer van deur tot deur, ten behoeve van onder meer het doen van boodschappen, een bezoek aan bibliotheek, huisarts, ziekenhuis, verzorgingshuis, voorziening en/of activiteit.

Vertrouwenspersoon (i.c.m. Gedragscode)

Jan Gerritsen, Fazantstraat 33 te 5854 GH Bergen L.

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)

Beloningsbeleid

Al onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.