Sponsoren

De aanschaf en de maandelijkse exploitatie van de Buurtbus vraagt om een financiële inspanning die de SBB zelf niet kan dragen. Daarom hebben wij een beroep gedaan op landelijke fondsen en enkele maatschappelijk betrokken lokale  sponsoren. Wij zijn dan ook heel blij met de financiële bijdragen die wij mochten ontvangen van:

N+P – Oranje Fonds – fonds Zorgen voor Elkaar provincie Limburg – Stichting Arnold Uleyn – Stichting Brentano – Stichting Maagdenhuis  –  N&P Group BV – Peka Kroef – Rabobank LvCM – RCOAK – Gemeente  Bergen L.  en  de parochie H. Petrus.

 

Stichting Tafelronde 160 Venray-Horst

Ronde Tafel 160 Venray-Horst stelt zich dienstbaar op voor de (lokale) samenleving. Door middel van de persoonlijke inzet van leden en door het organiseren van diverse evenementen ondersteunen wij lokale “goede doelen” met donaties. http://rt160.com/nl/over-ons

Door de donatie van Ronde Tafel 160 Venray-Horst beschikken de vrijwilligers van de SBB nu over een wintertenue (sweater met logo). Goed voor de herkenbaarheid voor alle reisgasten.

De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

is een platform voor onderlinge samenwerking rond vraagstukken als de noodzaak tot industrialisatie, aansluiting van scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur. Zo zorgt de Kring er samen met het middelbaar en voortgezet onderwijs nog steeds voor dat opleidingen beter aansluiten op de marktvraag. Maar daarnaast worden er bijvoorbeeld ook initiatieven ontplooid om de regio beter te ontsluiten, toerisme en recreatie te bevorderen. Dit was dan ook een van de redenen om de Stichting Buurtbus Bergen te ondersteunen bij de aanschaf van hun zomertenue (poloshirts met logo). Met dank aan Koppes Groep voor het vervullen van de intermediair rol. Meer informatie: https://industriele-kring.nl/

Op zondag 1 september waren bijna alle vrijwilligers aanwezig bij de officiële ingebruikname van de buurtbus.