Oranjefonds

Met het geld van het Oranje Fonds, een bedrag van € 27.000  kan de SBB de bus aanschaffen.

‘Met de buurtbus bestrijden we eenzaamheid onder ouderen’

“Door de buurtbus kunnen ouderen zelf de regie in handen nemen. Ze hoeven alleen maar te bellen en onze vrijwilligers brengen ze dan van A naar B.”

“Met de buurtbus bestrijden we eenzaamheid onder ouderen. We helpen mensen die niet in de gelegenheid zijn om zelf een activiteit te bezoeken”, zegt projectleider Pierre Rutten van Stichting Buurtbus Bergen. De stichting is speciaal opgericht om het buurtvervoer te realiseren.

Deur tot deur
“Sommige ouderen kunnen nu bijvoorbeeld niet naar het ontmoetingscentrum. Dan zitten ze thuis te verpieteren. Dat is niet nodig en zonde. De buurtbus brengt ze straks binnen onze gemeente van deur tot deur.”

Kwetsbare doelgroepen
“We werken samen met Stichting Welzijnsbevordering Bergen. Onder die stichting vallen dertien organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen. Hun doel is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in het bijzonder te bevorderen, maar ze liepen allemaal tegen hetzelfde probleem aan: vervoer.”

Uitgestrekt gebied
“Onze gemeente ligt namelijk in een uitgestrekt gebied dat dunbevolkt is. In naburige gemeenten was er wel buurtvervoer, maar bij ons niet. Uiteindelijk heb ik zelf een projectplan geschreven om hier ook vervoer voor de ouderen te regelen”, legt Pierre uit. “We hebben met de buurtbusorganisatie in Tegelen en Gennep gesproken om bekende valkuilen te vermijden.”

Fondsen
“Gaandeweg het project raakten we in gesprek met het Nationaal Ouderenfonds. Dat fonds zei meteen dat ze iets voor ons konden betekenen. Met de bijdrage van het Oranje Fonds kunnen we de bus aanschaffen. Gelukkig zijn er fondsen, anders krijg je dit niet voor elkaar.”

Gastheer
“Het is de bedoeling dat de buurtbus gemiddeld vijf dagen in de week mensen vervoert. We willen ook tussen bepaalde punten gaan rijden, zoals verzorgingshuizen, ziekenhuis en treinstations. We kunnen helaas nog geen mensen buiten de gemeentegrenzen vervoeren. Dan is de bus veel te lang weg en kunnen we mensen die dichtbij wonen niet helpen. Het zou mooi zijn als er ooit een tweede bus komt.”

Plusbus
Ook heeft Pierre al andere ambities. “We kregen als tip van Tegelen om de bus ook op andere momenten in te zetten, als een soort plusbus. Dan plaatsen we bijvoorbeeld een oproep dat we op zaterdag naar een pannenkoekenboot gaan en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Het is iets extra’s om mensen met elkaar in contact te laten komen.”

Plezier doen
Maar eerst is het wachten tot de bus klaar is. “Zodra het zover is, gaan we gelijk aan de slag. We hopen dat we dan heel veel mensen die tot nu toe verstoken blijven van zorg een groot plezier gaan doen.”

Tip
Pierre adviseert anderen die een aanvraag willen doen voor financiële steun voor een project een goed plan te schrijven. “Daarin moet duidelijk staan wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt financieren. Je moet alle ballen in de lucht houden om iets van de grond te krijgen en dan gaat het lukken!”

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit, via: nerina.vilchez@oranjefonds.nl   of 030-23 39 348.

Tekst: Cilla Schot <Cilla.Schot@oranjefonds.nl>