Welzijn in de gemeente Bergen

Anno 2018  

Wat zou het mooi zijn als alle partijen, die op welke manier dan ook bijdragen aan het welzijn van mensen, onder één overkoepelende organisatie (SWB) met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk, meer gaan samenwerken.  Ons motto is dan ook:  Welzijn onze Zorg.  

Wij zijn er voor u, want samen zijn wij sterker !  Wie zijn die samenwerkende partijen dan?

Alzheimer café  Het Alzheimercafé is een maandelijks ontmoetingspunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en ander belangstellenden. Een laagdrempelig ontmoetingspunt, waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt.

KBO Bergen De KBO is een organisatie van en voor ouderen met als taak belangenbehartiging van deze ouderen. Dit is er op het gebied van welzijn, pensioenen, collectieve zorgverzekering, actieve deelname aan het maatschappelijk leven, wonen, mobiliteit en gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is dat ouderen zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiertoe organiseert de KBO allerlei activiteiten en bijeenkomsten.

Maasduinen Staete (MS)  Maasduinen Staete is naast een zorgcentrum ook een plek om andere mensen te ontmoeten. Het gebouw is sfeervol ingericht en alle ruimtes doen huiselijk aan. Dankzij de unieke formule van MS kunt u- als inwoner van de gemeente Bergen- activiteiten bezoeken. Beschikt u over een indicatie van de WMO of WLZ dan kunt u tevens deelnemen aan de dagbesteding. Deze is binnen MS dan voor u vijf dagen in de week toegankelijk.

OCB Bewoners van de gemeente Bergen te ondersteunen in hun behoefte aan contact met anderen. Bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van een gemeenschap, dat is de achterliggende gedachte. Alléén is immers ook maar alléén. Daar, waar gewenst, kunnen wij mensen met dezelfde wensen met elkaar in contact brengen en/of bepaalde activiteiten faciliteren.

Proteion dagbesteding in Den Asseldonk (DA) In dagbesteding DA  bieden wij u op maan-, woens- en vrijdag een dagbesteding aan in een gezellige omgeving waar u kunt deelnemen aan een gevarieerd programma. Daarnaast spelen we in op uw persoonlijke behoeften met passende activiteiten. Deze dagbesteding ondersteunt u om langer zelfstandig te blijven wonen. Een daginvulling die bij u past!  Om hiervoor in aanmerking te komen hebt u een indicatie van de WMO of WLZ nodig.

Samen in beweging Samen in Beweging is  een organisatie die activiteiten aanbiedt op het gebied van sport en spel, bewegen op maat, gymnastiek (ook op de stoel), dansen, bewegen op muziek, yoga en sportief fit blijven. Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor 50 plussers om langer onafhankelijk te blijven en om sociale contacten op te doen.

Vrijwilligerszorg Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare oudere inwoners in hun thuissituatie. Vaste vrijwilligers worden ingezet voor bijvoorbeeld: ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of iemand die eenzaam is. Inwoners én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op de vrijwilligerszorg.

Zonnebloem Bergen  De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Wij beogen dynamisch, zichtbaar en bekend te zijn in de Bergense gemeenschap en doen dit o.a. door op huisbezoek te gaan bij onze gasten en door het organiseren van activiteiten.

Parochie Bergen  De kerkgemeenschap is veel meer dan het gebouw. De kerk, de parochie, is de gemeenschap waar mensen (kunnen) samenkomen en waar iedereen welkom is. Mensen die samen een plek creëren om het leven te vieren, om te rouwen en om samen te kunnen zijn. Een plek waar we samen nadenken over de inhoud en de waarde van het leven. En waartoe het geloof je oproept tot verantwoordelijkheid, met name voor de kwetsbare en getroffen mensen. Vaak via woorden maar minstens zo vaak via daden: respecteer je naaste gelijk jezelf.

Vincentius Bergen   De stichting is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die door armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Zij draagt zorg voor de uitgifte van voedselpakketten in de gemeente Bergen en tevens verzorgt zij kerstpakketten voor inwoners die het niet breed hebben. Verder helpt zij bij acute noodsituaties als er geen financiële mogelijkheden zijn.