Stichting Vincentius Bergen Limburg

In 2003 heeft pastoor Jo Janssen aan de wieg gestaan van de Vincentius Stichting in de gemeente Bergen (Limburg).

De statuten zijn notarieel op 5 november 2020 gewijzigd in Stichting Vincentius Bergen (Limburg) en is  aangesloten bij de Vincentiusvereniging-Nederland (VVN).

De Vincentiusvereniging-Nederland (VVN) is opgebouwd uit plaatselijke verenigingen, die lid zijn van VVN. Elke plaatselijke vereniging is autonoom, met eigen bestuur en statuten, eigen beleid en werkzaamheden.

De SVB is in de Kamer van Koophandel onder nummer: 12053104 ingeschreven.

Correspondentieadres: Boterdijk 61, 5853BW Siebengewald
Email: VincentiusBergen@gmail.com


Armoede in de gemeente Bergen L.

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet alleen over financiën van mensen gaat. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet participeren in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid hebben, enz.

Onze stichting bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Enerzijds zetten we ons persoonlijk actief in voor de individuele mens. Anderzijds starten en realiseren we projecten voor specifieke groepen. Ondanks onze verzorgingsstaat verkeren medemensen in achterstand, vaak onder erbarmelijke (financiële) omstandigheden. De stichting heeft open oog en oor voor hun situatie, biedt hulp en verlichting.

Denk hierbij aan:

-de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten;
-behandelen van steunverzoeken;
-kerstpakketten voor mensen van de doelgroep;
-bezoekwerk en contacten met Sociaal Team van de gemeente, thuiszorg etc.

Samen sterker

Anno 2018 ervaart het bestuur steeds vaker dat wij binnen de gemeente een niet weg te denken Stichting zijn. De gemeente verwijst regelmatig haar cliënten door naar onze vereniging om dan samen een oplossing voor het ‘probleem’ te zoeken.

Echter: ook wij kunnen niet altijd voor een oplossing zorgdragen.  Maar: laten we meer naar elkaar omkijken!

Hoe komt Vincentius Bergen aan haar geldelijke middelen?

Door donaties en giften van derden, opbrengsten van offerblokken en een subsidie van de gemeente Bergen kunnen de financieel noodlijdenden worden geholpen. Daarom……is ook uw hulp in de strijd tegen armoede in onze eigen directe omgeving van harte welkom.