Stichting Vincentius Bergen (Limburg)

Emeritus pastoor Jo Janssen heeft aan de wieg gestaan van de Vincentius Vereniging in de gemeente Bergen (Limburg).

De statuten zijn notarieel op 5 november 2020 van een Vereniging naar een Stichting gewijzigd. De Stichting Vincentius Bergen (SVB) is aangesloten bij de Vincentiusvereniging-Nederland (VVN).

De Vincentiusvereniging-Nederland (VVN) is opgebouwd uit plaatselijke verenigingen/stichtingen, die lid zijn van VVN. Elke plaatselijke stichting/vereniging is autonoom, met eigen bestuur en statuten, eigen beleid en werkzaamheden.

De SVB is in de Kamer van Koophandel onder nummer: 12053104 ingeschreven.

Correspondentieadres: Bessembieder 53, 5853BH Siebengewald
Email: VincentiusBergen@gmail.com


Armoede in de gemeente Bergen L.

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet alleen over financiën van mensen gaat. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet participeren in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid hebben, enz.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en sinds 2004 actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. In onze visie is het onacceptabel dat in de gemeente Bergen mensen in armoede leven. Wij staan midden in de samenleving en zijn op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en problematieken. Onze stichting biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden in de gemeente Bergen die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Hierbij is oorzaak, achtergrond of geloof niet relevant. Wij zijn er vooral om incidentele hulp te verlenen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen:

-behandelen van steunverzoeken;                                                                                                                            -ondersteuning bij de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten;
-kerstattentie voor mensen van de doelgroep;
-contacten leggen/ondersteunen met Sociaal Team van de gemeente, thuiszorg etc.

Samen sterker

Anno 2023 ervaart het bestuur steeds vaker dat wij binnen de gemeente een niet weg te denken Stichting zijn. De gemeente verwijst regelmatig haar cliënten door naar onze stichting om dan samen een oplossing voor het ‘probleem’ te zoeken. Echter: ook wij kunnen niet altijd voor een oplossing zorgdragen.

Voor ons telt ieder mens en daar zetten al onze vrijwilligers zich graag voor in!

Hoe komt Vincentius Bergen aan haar geldelijke middelen?

Door donaties en giften van derden, opbrengsten van offerblokken en een subsidie van de gemeente Bergen kunnen de financieel noodlijdenden worden geholpen. Daarom……is ook uw hulp in de strijd tegen armoede in onze eigen directe omgeving van harte welkom.