Armoede (om ons heen)

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet alleen over financiën van mensen. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet participeren in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid hebben, enz.

Demografische gegevens onze gemeente

Inwonersaantalhuishoudens ca.
Afferden2.146880
Bergen, Nieuw Bergen en Aijen5.2572.310
Siebengewald2.061840
Well2.4451.015
Wellerlooi1.194475
Totaal13.1035.520

Bron: >Internet per 1 januari 2022

Leeftijdsopbouw:

  0 en 14 jaar1.66813%
15 en 24 jaar1.39011%
25 en 44 jaar2.56720%
45 en 64 jaar4.22032%
65 jaar en ouder3.25824%
Totaal13.103

Deze gemeente telt in totaal 13.103 inwoners waarvan er 50% man en 50% vrouw zijn. 46% van de mensen is gehuwd en 41% is ongehuwd. Deze bestaan uit 27% eenpersoons – huishoudens, 36% tweepersoons – huishoudens en 37% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,4 personen.

Bron: CBS

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel huishoudens er zijn binnen de normen van <101 % tot <120%  van het sociaal minimum in de gemeente Bergen L.

< 101%320 huishoudens  5,7% van het totaal aantal huishoudens
< 105%430 huishoudens  7,7% van het totaal aantal huishoudens
< 110%540 huishoudens  9,7% van het totaal aantal huishoudens
< 120%780 huishoudens14,0% van het totaal aantal huishoudens

Bron: minimascan Stimulansz 2014

Sociaal minimum: gehuwden  (bruto)                                       € 1.756,10 (per 01-07-2022)

Sociaal minimum: alleenstaande > 21 jaar en ouder         € 1.266,29 (per 01-07-2022)

De percentages in Limburg en ook landelijk liggen ongeveer 1,5% boven de percentage van Bergen. Met name Zuid Limburg, de (landelijke) steden en grotere gemeenten dragen bij aan de hoge percentages in Limburg en Nederland. In vergelijking tot gemeenten met inwoners <25.000 zitten wij juist net boven het gemiddelde aan huishoudens met lage inkomsten.