Armoede (om ons heen)

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet alleen over financiën van mensen. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet participeren in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid hebben, enz.

Demografische gegevens onze gemeente

Inwonersaantalhuishoudens ca.
Afferden2.117895
Bergen, Nieuw Bergen en Aijen5.2602.410
Siebengewald2.083870
Well2.4441.055
Wellerlooi1.207495
Totaal13.1075.725

Bron: >Internet per 1 januari 2023

Leeftijdsopbouw:

  0 en 14 jaar1.66813%
15 en 24 jaar1.39011%
25 en 44 jaar2.56720%
45 en 64 jaar4.22032%
65 jaar en ouder3.25824%
Totaal13.107

Deze gemeente telt in totaal 13.107 inwoners waarvan er 50% man en 50% vrouw zijn. 46% van de mensen is gehuwd en 41% is ongehuwd. Deze bestaan uit 27% eenpersoons – huishoudens, 36% tweepersoons – huishoudens en 37% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,2 personen.

Bron: CBS

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel huishoudens er zijn binnen de normen van <101 % tot <120%  van het sociaal minimum in de gemeente Bergen L.

< 101%284 huishoudens  4,96 % van het totaal aantal huishoudens
< 110%396 huishoudens  6,92 % van het totaal aantal huishoudens
< 120%458 huishoudens  8,00 % van het totaal aantal huishoudens
< 130%551 huishoudens 9,62 % van het totaal aantal huishoudens

Bron: minimascan Kwiz 2022

Sociaal minimum: gehuwden  (bruto)                                       € 1.937,45 (per 01-01-2023)

Sociaal minimum: alleenstaande > 21 jaar en ouder         € 1.378,95 (per 01-01-2023)

De percentages in Limburg en ook landelijk liggen ongeveer 1,5% boven de percentage van Bergen. Met name Zuid Limburg, de (landelijke) steden en grotere gemeenten dragen bij aan de hoge percentages in Limburg en Nederland. In vergelijking tot gemeenten met inwoners <25.000 zitten wij juist net boven het gemiddelde aan huishoudens met lage inkomsten.