Armoede (wat doe je er aan?)

Armoede is een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het betekent ook dat je in een sociaal isolement raakt. Want er is geen geld voor een sportclub, voor een bezoek buiten de stad aan familie of vrienden, of om een bioscoopje te pikken. Wat er wel is, is een constante angst voor de toekomst. Door het langdurig tekort aan primaire levensbehoeften en de stress die leven in armoede met zich meebrengt, lijdt ook nog eens de gezondheid eronder. Er is armoede in Nederland. Meer en erger dan we denken. Volgens recente gegevens leeft tien procent van alle huishoudens in Nederland op of onder het sociaal minimum. Het sociaal minimum is een door de overheid vastgesteld bedrag dat minimaal nodig is om de basisbehoeften te kunnen vervullen. Mensen die langdurig van dit minimumbedrag moeten leven, worden arm, want er zijn geen reserves. Vakantiegeld wordt gebruikt om duurzame goederen te vervangen, schoolmateriaal voor de kinderen aan te schaffen en andere gaten in het budget te vullen.. In het welvarende Nederland leeft vier procent van de mensen langdurig van een minimuminkomen. Mensen die op of onder het sociaal minimum zitten zijn vooral ouderen met alleen AOW, langdurig werklozen, alleenstaande vrouwen in de bijstand, vluchtelingen, gehandicapten, arbeidsongeschikten, een deel van de kleine zelfstandigen zoals winkeliers en boeren.

Wat doet de Vincentiusvereniging eraan? Een aantal zaken op een rij:

  • Directe hulp
    Onder directe hulp vallen de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Soms ook om opvang. Speciale aandacht is er voor kinderen in armoede. Er zijn allerlei projecten die er in voorzien kinderen niet het slachtoffer te laten worden. Die projecten voorzien bijvoorbeeld in schoolboeken of zorgen ervoor dat kinderen toch meekunnen met een schoolreisje, vakantiekamp of een sport beoefend kan worden.
  • Begeleiding
    De Vincentiusvereniging begeleidt mensen bij bijvoorbeeld schuldsanering en budgettering. De leden staan klaar om mensen te vergezellen naar officiële instanties en ze wegwijs te maken in de soms complexe regelgeving. Er wordt geholpen bij het invullen van formulieren, maar ook proberen de Vincentianen mensen weer aan het werk of vrijwilligerswerk te krijgen. Om mensen uit het isolement te krijgen worden speciaal voor de doelgroep bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, zodat ze ergens bij betrokken raken.
  • Structurele hulp
    Om structurele verbeteringen in de positie van mensen met lage inkomens te brengen, worden samen met andere organisaties noodfondsen opgericht. Ook werken onze leden aan bewustwording en protest. Dit laatste gebeurt nationaal en lokaal in samenwerking met de Arme Kant van Nederland en de Sociale Alliantie.

Vrijwel alle plaatselijke Vincentiusverenigingen zien het bestrijden van armoede in Nederland als kernactiviteit.