Verslag SVB 2020

Balans Vincentius vereniging Bergen en Openingsbalans Stichting Vincentius Bergen

Openingsbalans_05112020-1

Activiteiten 2020

Actie Kerst-attenties

-zoals elk jaar gaan wij rondom de feestdagen wederom mensen (114) uit de doelgroep verrassen met een mooi kerstpakket.          

Participatie     

De Stichting Vincentius Bergen heeft een actieve rol vervuld bij uitdragen van het thema eenzaamheid (flyers) binnen de gemeente Bergen.

Project Digitaal samenleven voor senioren

De Stichting Vincentius Bergen heeft substantieel bijgedragen aan het uitrollen van het project om senioren uit de doelgroep te voorzien van een tablet.      

Steunverzoeken

-een van de doelen, zoals die in o.a. in het beleidsplan staan vermeld, is het bieden van een financiƫle ondersteuning als iemand in nood verkeert.

*dit boekjaar zijn er 4x verzoeken van diverse aard binnengekomen

Vincentius Vereniging Nederland

-als lid van de landelijke organisatie dragen wij jaarlijks de verschuldigde contributie af en ontvangen informatie vanuit het landelijke secretariaat. Tevens hebben wij stemrecht op de algemene vergadering.

Project steun aan kansarme kinderen

De Stichting Vincentius Bergen heeft een plan opgesteld om in de voorjaarsvakantie van 2021 een 50-tal gezinnen te verrassen met een activiteit en een traktatie.

Jaarverslag-SVB-2020

Jaarrekening-2020_ANBI-plichtig