SOCIAAL NOODFONDS

voor gezinnen in de gemeente Bergen

Wat is het?

Gebeurt er iets in uw gezin waardoor u ineens onverwachte kosten heeft? En komt u hierdoor in geldproblemen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor het Sociaal Noodfonds. U vraagt een bijdrage uit dit noodfonds aan bij Stichting Vincentius Bergen.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen bij het Noodfonds als:

  • Het gaat om een noodsituatie en u hierdoor in geldproblemen komt;
  • U vooraf niet kon weten dat u deze kosten zou krijgen;
  • U niet genoeg geld heeft om deze kosten te betalen;
  • U in de gemeente Bergen woont en hier staat ingeschreven;
  • U geen geld kunt krijgen uit een andere gemeentelijke regeling of uit een landelijke noodfonds, zoals de energietoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is;
  • De geldproblemen niet komen door uw eigen gedrag (geen verwijtbaar gedrag).

U kunt één keer per jaar een aanvraag indienen. De aanvraag geldt voor het hele gezin. De bijdrage uit het Sociaal Noodfonds is maximaal € 2.500.

Wat moet ik doen?

U vraagt een bijdrage uit het Sociaal Noodfonds aan bij Stichting Vincentius Bergen:

  • Download het aanvraagformulier hieronder of haal het formulier op in het gemeentehuis;
  • Vul het formulier in en voeg alle gevraagde informatie toe;
  • Stuur het ingevulde formulier, inclusief alle gevraagde informatie, naar vincentiusbergen@gmail.com.

Stichting Vincentius Bergen bekijkt uw aanvraag en toetst of u voldoet aan de criteria om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bedrag en de hoogte van het bedrag, Voor meer informatie over het Sociaal Noodfonds kunt u contact opnemen via vincentiusbergen@gmail.com.


De Stichting Vincentius helpt al tientallen jaren de dorpsgenoten in alle kernen van de gemeente Bergen die buiten hun schuld in de knel komen. We zijn blij dat de gemeente ons het vertrouwen geeft om samen met hen het hoofd te bieden aan de crisis van dit moment.