Vrienden van de SVB

ieder mens telt !

Vriend van Vincentius Bergen

De SVB is als particuliere organisatie grotendeels afhankelijk van haar donateurs. U kunt het werk van de SVB financieel ondersteunen door Vriend te worden van de Stichting Vincentius Bergen. Voor € 1,50 per maand (€ 18,00 per jaar) bent u al vriend, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom!  Maar u kunt natuurlijk ook eenmalig een gift doen, ook daar zijn wij u heel erkentelijk voor.

Wilt u Vriend worden, maak dan gebruik van het contactformulier hieronder, uw naam kan dan op de website vermeld worden.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL81Rabo0166225169 t.n.v. Stichting Vincentius Bergen

Laten wij meer naar elkaar omkijken !   Uw bijdrage zal terechtkomen op een plek waar het hard nodig is

.     

    Fam. H. Baltussen – Annie Clevers – fam. F. van Denderen – Ger Engelen – fam. G. Frencken – fam. L. Giepmans – fam. Keiren – fam. Kessels – van de Wiel – Harrie van de Kruijs- fam. C. van Mil – fam. P. Rutten – fam. Thijssen – fam. J. Verheijen- fam. H. in ’t Zandt