Wie zijn wij van de VvB

Wie zijn wij?  

De Vincentiusvereniging  Bergen is op 29 januari 2004 bij notariële akte opgericht en onder nummer 12053104 ingeschreven in de KvK.

Het doel van de vereniging is hulp te verlenen. In alle omstandigheden waarin mensen het recht op een menswaardig bestaan  dreigen te verliezen.  Vooral in die gevallen waar door de overheid of enige andere instantie, géén of onvoldoende hulp wordt geboden. De hulpvraag wordt van geval tot geval bekeken en hulp wordt  alleen of in samenwerking met andere instanties verleend binnen de gemeente Bergen (L). De vereniging draagt een katholiek signatuur, onderhoud goede contacten met de kerkelijke instanties en is daarvan onafhankelijk.

Het bestuur van de Vincentiusvereniging Bergen bestaat anno 2018 uit:

Voorzitter                 Theo Witjes            Bergen

Secretaris                 Jan van Triel           Siebengewald

Penningmeester   Pierre Rutten         Bergen

Lid                                 pastoor Jo Janssen

Vertegenwoordiging uit Afferden         Mia Keijsers

Vertegenwoordiging uit Bergen             Hans Stokman

Vertegenwoordiging uit Well                   Mia Barnes

Vertegenwoordiging uit Wellerlooi        Pia  Weyer

Betrokken vanaf de oprichting                Jo Brons – Wim Fredrix

De statuten van de vereniging staan vermeld in de notariële akte die bij notaris R. Hetterschijt is verleden.  Het bestuur van de VvB is hieraan gehouden.

Domicilie secretariaat: Boterdijk 61, 5853 BW Siebengewald

Onze missie

Laten wij, in onze directe omgeving,  meer naar elkaar omkijken !

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)

Beloningsbeleid

Al onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.

Hier kunt u de  Brochure van de Vincentiusvereniging downloaden of bekijken (2 pagina’s)

 

VvB-brochure