Wie zijn wij van de SVB

Wie zijn wij?  

De  Stichting Vincentius  Bergen is op 29 januari 2004 bij notariële akte opgericht en onder nummer 12053104 ingeschreven in de KvK. Op 5 november 2020 heeft zij haar statuten aangepast.

 

Het doel van de stichting is hulp te verlenen. In alle omstandigheden waarin mensen het recht op een menswaardig bestaan  dreigen te verliezen.  Vooral in die gevallen waar door de overheid of enige andere instantie, géén of onvoldoende hulp wordt geboden. De hulpvraag wordt van geval tot geval bekeken en hulp wordt  alleen of in samenwerking met andere instanties verleend binnen de gemeente Bergen (L). De stichting draagt een katholiek signatuur, onderhoud goede contacten met de kerkelijke instanties en is daarvan onafhankelijk.

Het bestuur van de Stichting Vincentius Bergen bestaat anno 2022 uit:

Voorzitter                 Chantal de Rijk        Bergen

Secretaris                 Jan van Triel              Siebengewald

Penningmeester   Pierre Rutten            Bergen

Bestuursleden                                                 pastoor Rick Blom

Vertegenwoordiging uit Afferden         Jos Koenen & Et Rijniers

Vertegenwoordiging uit Bergen             Frans van Denderen 

Vertegenwoordiging uit S.gewald          Hans Scholtz

Vertegenwoordiging uit Well                    Patty Kessels & Beryl du Porto 

Vertegenwoordiging uit Wellerlooi        Pia  Weyer

De statuten van de Stichting staan vermeld in de notariële akte van 5 november 2020 die bij notaris J.S. Rieff is verleden.  Het bestuur van de SVB is hieraan gehouden.

Domicilie secretariaat: Boterdijk 61, 5853 BW Siebengewald

Onze missie

Laten wij, in onze directe omgeving,  meer naar elkaar omkijken !

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)

Beloningsbeleid

Al onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.

Hier kunt u de  Brochure van de Vincentiusvereniging downloaden of bekijken (2 pagina’s)

 

Vincentiusvereniging-Bergen-folder-2022