Wie zijn wij van de SWB

Wie zijn wij?   

De Stichting Welzijnsbevordering Bergen is op 9 februari 2010 bij notariële akte opgericht en onder nummer 14128970 in de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Het bestuur van de Stichting Welzijnsbevordering  Bergen bestaat anno 2022 uit:

Voorzitter                   Pierre Rutten

Secretaris                  vacature

Penningmeester     Ton Roodbeen

Lid                                    Anneke Heijligers

Lid                                    Jan van Triel

Lid                                    Linda Hoitinga

Lid                                   Wilma Philips

Lid                                   Marian van Schilt

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van inwoners in de gemeente Bergen L. in zijn algemeenheid, zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en de bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in het bijzonder.


Beloningsbeleid

Al onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.

Website beheer

Jan van Lin (infra structuur)

Hier kunt u de  Brochure van de SWB downloaden of bekijken (4 pagina’s)

Stichting-WelzijnsBevordering-Bergen-folder-A4-A5